۱۰راه ساده و تاثیر گذار برای دکوراسیون داخلی فضاهایی با طراحی پلان باز

Blog page
طراحی پلان باز

به فضاهایی که در طراحی داخلی آنها از دیوارهای کمی برای جداسازی و تقسیم بخش های مختلف استفاده می شود، از آنها به عنوان خانه هایی با طراحی پلان باز یا پلان آزاد یاد می شود.

در فضاهایی با طراحی پلان آزاد، معمولا از چیدمان وسایل به عنوان جدا کننده ای برای تعریف بخش های مختلف استفاده شده و المان های مختلفی برای اجرای دکوراسیون داخلی آنها به خدمت گرفته می شود.

در پلان های کاملا باز یا آزاد، فقط برای جداسازی بخش هایی مانند اتاق خواب خصوصی و یا سرویس های بهداشتی از دیوار استفاده شده و تقریبا باقی قسمت ها در دید ساکنین است.

یکی از مهمترین مزیت های خانه هایی با طراحی پلان باز، استفاده از نور بیشتر است،

نور به راحتی می تواند در کل فضای این گونه خانه ها حرکت کرده و روشنایی یکنواختی را ارائه دهد؛

اما یادتان باشد که شما همچنان به بخش های مختلفی در خانه نیاز دارید؛

بنابراین باید از شیوه های مختلفی برای جدا کردن قسمت های خانه استفاده کنید.

اتاق هایی با طراحی پلان باز می تواند مکان بسیار مناسبی برای جشن ها و مهمانی های شما باشد؛

اما نبود هیچ دیواری می تواند تا حدودی مشکل آفرین باشد.

محدوده مناطق مختلف در این قبیل طراحی ها به درستی مشخص نبوده و

نمی توان آغاز و پایان هر منطقه را به درستی تشخیص داد.

در فضاهایی با طراحی پلان باز قفسه بندی کنید.