نیاز به حداقل فضا

این نوع راه پله بیشتر در فضاهای کوچک مسکونی و دوبلکس استفاده میشود