مقرون به صرفه

راه پله ورقی را میتوان جز مقرون به صرفه ترین راه پله ها دانست

زیبایی

پر طرفدار ترین پله های اکسپوز از لحاظ اجرایی و زیبایی